СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Стара Загора ЕООД

 

гр. Стара Загора, ул. Армейска 11 Телефон: 042648180, 042623710 Email: odpfzs_sz@abv.bg

Up

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора" ЕООД

 
 

Уеб дизайн и SEO М-Дизайн