СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СТАРА ЗАГОРА ЕООД

 

                                                     гр. Стара Загора, ул. Армейска 11 Телефон:  Управител: +359 88 866 2483; 
                                                                Email: odpfzs_sz@abv.bg
 Главен счетоводител : +359 88 509 4543, 
                                                                Лекарски кабинет:+359 42 623 710
                                                                     

Уеб дизайн и SEO М-Дизайн