СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Стара Загора ЕООД

 

гр. Стара Загора, ул. Армейска 11 Телефон: 042648180, 042623710 Email: odpfzs_sz@abv.bg

„СБАЛПФЗСЗ” ЕООД

„СБАЛПФЗСЗ” ЕООД е специализирано лечебно заведение с предмет на дейност: активно издирване , диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания.

Лечението на туберкулозата се осъществява в съответствие с програмата  DOTS и Националната програма за контрол на турекулозата в РБългария.

Болницата има сключен договор с НЗОК за лечение на пациенти с неспецифични белодробни заболявания по клинични пътеки:

  1. sbalХронична обструктивна белодробна болест- остра екзацербация (ХОББ);
  2. Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18- годишна възраст;
  3. Бронхиална астма- среднотежък и тежък пристъп при лица над 18- годишна възраст;
  4. Гнойно- възпалителни заболявания на бронхо- белодробната система при лица над 18 години и
  5. Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години.
.

Уеб дизайн и SEO М-Дизайн