СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СТАРА ЗАГОРА ЕООД

 

                                                     гр. Стара Загора, ул. Армейска 11 Телефон:  Управител: +359 88 866 2483; 
                                                                Email: odpfzs_sz@abv.bg
 Главен счетоводител : +359 88 509 4543, 
                                                                Лекарски кабинет:+359 42 623 710
                                                                     

Структура

Диагностично - консултативен блок

Стационарен блок

Административно - стопански блок

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

  • Диагностично-консултативни кабинети
  • Белодробен функционален кабинет
  • Бронхологичен кабинет
  • Отделение „Образна диагностика”
  • Микробиологична лаборатория - единствена в областта за диагностициране на туберкулоза
  • Клинична лаборатория


СТАЦИОНАРЕН БЛОК

ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ с два сектора:

  • Пулмологичен сектор- за лечение на неспецифични белодробни заболявания
  • Фтизиатричен сектор- за лечение на туберкулоза

 

.

Уеб дизайн и SEO М-Дизайн