СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Стара Загора ЕООД

 

гр. Стара Загора, ул. Армейска 11 Телефон: 042648180, 042623710 Email: odpfzs_sz@abv.bg

Структура

Диагностично- консултативен блок

Стационарен блок

Административно-стопански блок

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

  • Диагностично-консултативни кабинети
  • Белодробен функционален кабинет
  • Бронхологичен кабинет
  • Отделение „Образна диагностика”
  • Микробиологична лаборатория- единствена в областта за диагностициране на туберкулоза
  • Клинична лаборатория


СТАЦИОНАРЕН БЛОК

ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ с два сектора:

  • Пулмологичен сектор- за лечение на неспецифични белодробни заболявания
  • Фтизиатричен сектор- за лечение на туберкулоза

 

.

Уеб дизайн и SEO М-Дизайн