СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Стара Загора ЕООД

 

гр. Стара Загора, ул. Армейска 11 Телефон: 042648180, 042623710 Email: odpfzs_sz@abv.bg

Ръководство

В болницата работи екип от висококвалифициран медицински персонал с отлична професионална подготовка в областта на лечението на белодробните болести и туберкулозата.

Управител- д-р Камелия Харачерова. 

.

Уеб дизайн и SEO М-Дизайн